English
To kvinner trener på Bislett Stadion ved å hoppe opp trappetrinnene på tribunen. Tribunen er ellers tom.
I samarbeid med

Tenk SMART

Her er noen tips til hvordan du kan tenke når du skal nå dine mål!

S – Spesifikt

Et mål bør være konkret. Er målet for generelt, blir det for vagt og dermed vanskeligere å gjennomføre. Et mål som «å løpe 10 km på under 1 time» og «å gå ned 7 cm rundt livet» er mer konkret enn «å bli i bedre form» og «å bli litt slankere».

M – Målbart

Sørg for at målet ditt kan testes – med stoppeklokke, målbånd, eller repetisjoner – så du ser at du er på riktig vei.

A – Ambisiøst

Det er viktig at målet har litt størrelse og er attraktivt. Du skal jobbe litt for å nå det. Blir det for lett å nå målet, mister det litt av effekten.

R – Realistisk

Samtidig må ikke målet være så langt borte at det er usannsynlig at du vil nå det uansett hvor hardt du prøver. Ingenting er mer demotiverende enn uoppnåelige mål.

T – Tidsbestemt

Sett en tidsfrist for målet ditt, for eksempel «i løpet av tre måneder» eller «innen jul». En tidsfrist sørger for framdrift og kontinuitet.

Publisert
Sist endret
Tekst NorgesGruppen
Foto Nikolas Gogstad