English

Startoppsett

Lag som deltar i klasse A1 (mix flertall menn) og klasse A2 (mix flertall kvinner):

For å bli seedet på resultatet fra 2019 må lagene meldes på innen søndag 24. april.

Startsted Bislett

Klasse
F6 Kvinner Elite
Starttid 14:00
F8 Kvinner Junior
Starttid 14:07
F9 Kvinner Veteran
Starttid 14:07
F10 Kvinner Superveteran
Starttid 14:07
F7 Kvinner Senior
Starttid 14:07
S2 Kvinner Studenter
Starttid 14:07
F1 Menn Elite
Starttid 14:15
F2 Menn Senior
Starttid 14:20
F3 Menn Junior
Starttid 14:20
F5 Menn Superveteran
Starttid 14:20
F4 Menn Veteran
Starttid 14:25
M1 Militære Forlegninger
Starttid 14:25
S1 Menn Studenter
Starttid 14:25

Startsted Knud Knudsens Plass

Klasse
A3 Lag tilsluttet andre særforbund
Starttid 14:35 Pulje
A4 Andre lag 55+
Starttid 14:35 Pulje
A6 Ideelle Organisasjoner
Starttid 14:35 Pulje
B1 Menn Bedrift
Starttid 14:40 Pulje
B2 Menn Veteran Bedrift
Starttid 14:40 Pulje
B4 Kvinner Bedrift
Starttid 14:45 Pulje
B5 Kvinner Veteran Bedrift
Starttid 14:45 Pulje
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 14:50 Pulje 1
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 14:55 Pulje 2
A1-B, A2-B, A1-C & A2-C Byggebransjen/Finansbransjen for Kreftforeningen
Starttid 15:00 Pulje 1
A1-B, A2-B, A1-C & A2-C Byggebransjen/Finansbransjen for Kreftforeningen
Starttid 15:05 Pulje 2
FH Funksjonshemmede
Starttid 15:10 Pulje
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:10 Pulje 3
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:15 Pulje 4
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:20 Pulje 5
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:25 Pulje 6
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:30 Pulje 7
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:35 Pulje 8
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:40 Pulje 9
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:45 Pulje 10
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:50 Pulje 11
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 15:55 Pulje 12
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:00 Pulje 13
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:05 Pulje 14
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:10 Pulje 15
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:15 Pulje 16
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:20 Pulje 17
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:25 Pulje 18
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:30 Pulje 19
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:35 Pulje 20
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:40 Pulje 21
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:45 Pulje 22
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:50 Pulje 23
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 16:55 Pulje 24
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 17:00 Pulje 25
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 17:05 Pulje 26
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 17:10 Pulje 27
A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX
Starttid 17:15 Pulje 28