English

Påmelding 2025

Meld på stafetten 2025 Lag login 2024 Klasseinndeling Konkurransereglement

Pris og vilkår

  • Påmelding før 1. januar 2025 for alle stafettklasser: kr. 3.600,- per lag

  • Påmelding før 1. mars 2024 for alle stafettklasser: kr. 3.900,- per lag

  • Påmelding etter 1. mars 2024 for alle stafettklasser: kr. 4.400,- per lag

Vi har ingen påmeldingsfrist, men prisene øker jo nærmere stafetten vi kommer.

For å bli seedet på resultatet fra 2024 må lagene som deltar i klasse A1 (miks flertall menn) og klasse A2 (miks flertall kvinner) meldes på innen søndag 13. april. For å ivareta seedingen må det meldes på ved å søke opp 2024-laget ved påmelding. Lag påmeldt etter dette kan ikke beregne å få starte i en pulje basert på tidligere resultater.

All påmelding er bindende. Ved avmelding før 1. mars 2025 refunderes startkontingenten minus et administrasjonsgebyr på kr. 500 – Ved avmelding fra 1. mars er det ingen refusjon av startkontingent.

Forsikringsvilkår

Alle lag som deltar er forsikret av Norges Friidrettsforbund.

Se forsikringsvilkår

Avmelding

All påmelding er bindende. Ved avmelding før 1. mars refunderes startkontingenten minus et administrasjonsgebyr på kr. 500,-. Ved avmelding fra 1. mars er det ingen refusjon av startkontingent.

Avlysning

Ved avlysning av Holmenkollstafetten før arrangementsuken kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato, ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning av løpet i arrangementsuken på grunn av plutselige oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.