English

Påmelding

Meld på stafetten Klasseinndeling Konkurransereglement

Pris og vilkår

  • Påmelding før 1. januar 2023 for alle stafettklasser: kr. 3.350,- per lag

  • Påmelding før 1. mars 2023 for alle stafettklasser: kr. 3.650,- per lag

  • Påmelding etter 1. mars 2023 for alle stafettklasser: kr. 4.150,- per lag

Vi har ingen påmeldingsfrist, men prisene øker jo nærmere stafetten vi kommer.

For å bli seedet på resultatet fra 2022 må lagene som deltar i klasse A1 (miks flertall menn) og klasse A2 (miks flertall kvinner) meldes på innen søndag 23. april. For å ivareta seedingen må det meldes på ved HKS-id eller ved å søke opp 2022-laget ved påmelding. Lag påmeldt etter dette kan ikke beregne å få starte i en pulje basert på tidligere resultater.

All påmelding er bindende. Ved avmelding før 1. mars refunderes startkontingenten minus et administrasjonsgebyr på kr. 500 – Ved avmelding fra 1. mars er det ingen refusjon av startkontingent.

Forsikringsvilkår

Alle lag som deltar er forsikret av Norges Friidrettsforbund.

Se forsikringsvilkår

Avmelding

All påmelding er bindende. Ved avmelding før 1. mars refunderes startkontingenten minus et administrasjonsgebyr på kr. 500,-. Ved avmelding fra 1. mars er det ingen refusjon av startkontingent.

Skulle ditt lag få problemer med å stille kan avmelding gjøres ved å logge deg inn på Min Side på påmeldingssiden hos EQ-timing.

Avlysning

Ved avlysning av Holmenkollstafetten før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato, ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning av løpet på arrangementsdagen på grunn av plutselige oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.