English

Startnummerutdeling

Startnummerutdeling i 2024 foregår på Bislett Stadion, inngang 1.

  • Torsdag 2. mai kl. 15.00-20.00
  • Fredag 3. mai kl. 14.00-20.00
  • Lørdag 4. mai kl. 09.00-12.00

Det er ikke mulig å hente startnummer tidligere enn de oppsatte tidene eller sende startnummer. Personen som henter startnummer, må hente for hele laget, men trenger kun å vite hvilket startnummer laget skal ha for å få dette utlevert.