English

Klasseinndeling

Åpen klasse / andre lag

Her tillates blandet lag og «rene» herre- og kvinnelag. Dette er den mest populære klassen på Holmenkollstafetten. Bedrifter, foreninger og vennegjenger er vanlige lagsammensetninger

Kategori / klasse
A1 Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Merknad Flertall menn Start Knud Knudsens plass
A1-B Byggebransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall menn. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A1-C Finansbransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall menn. Bedrifter i finansbransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A2 Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Merknad Flertall kvinner Start Knud Knudsens plass
A2-B Byggebransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall kvinner. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A2-C Finansbransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall kvinner. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A3 Lag tilsluttet andre særforbund i NIF
Merknad Lag tilsluttet andre særforbund i NIF enn friidrettsforbundet. Også Norges studentidrettsforbund. Start Knud Knudsens plass
A4 Klasse for 55+
Merknad Lagene kan være blandet eller kjønnsdelte lag. Alle deltakere må være født 1967 eller tidligere Start Knud Knudsens plass
A6 Ideelle organisasjoner
Merknad Ideelle organisasjoner som stiller med lag fra egen organisasjon eller «superlag» med kjendiser o.l. Start Knud Knudsens plass

Bedriftslag

Alle må ha ansettelsesforhold og sitt daglige virke i bedriften eller til annet selskap innen samme konsern. Norges Bedriftsidrettsforbunds regler følges.

Kategori / klasse
B1 Menn bedrift
Start Knud Knudsens plass
B2 Menn veteran bedrift
Merknad Født 1992 eller tidligere Start Knud Knudsens plass
B4 Kvinner bedrift
Start Knud Knudsens plass
B5 Kvinner veteran bedrift
Merknad Født 1992 eller tidligere Start Knud Knudsens plass

Friidrettslag

Alle klubber må være medlem av Norges Friidrettsforbund, med unntak spesifisert nedenfor under F3 og F8. NFIFs og Holmenkollstafettens reglement følges.

Kategori / klasse
F1 Menn elite
Merknad Inntil 18 norske lag Start Bislett stadion
F2 Menn senior
Merknad Øvrige lag Start Bislett stadion
F3 Menn junior
Merknad Utøvere født 2000-2007. Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler, samt juniorlag tilsluttet andre særforbund i NIF. Start Bislett stadion
F4 Menn veteran
Merknad Født 1987 eller tidligere Start Bislett stadion
F5 Menn superveteran
Merknad Født 1977 eller tidligere Start Bislett stadion
F6 Kvinner elite
Merknad Inntil 18 norske lag Start Bislett stadion
F7 Kvinner senior
Merknad Øvrige lag Start Bislett stadion
F8 Kvinner junior
Merknad Utøvere født 2000-2007. Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler, samt juniorlag tilsluttet andre særforbund i NIF. Start Bislett stadion
F9 Kvinner veteran
Merknad Født 1987 eller tidligere Start Bislett stadion
F10 Kvinner superveteran
Merknad Født 1977 eller tidligere Start Bislett stadion

Militære forlegninger

Kategori / klasse
M1 Militære forlegninger
Merknad Lagene kan være blandete eller kjønnsdelte lag Start Bislett stadion

Studentlag

Deltakerberettigede er studenter ved landets universiteter og høyskoler.

Kategori / klasse
S1 Menn student
Start Bislett stadion
S2 Kvinner student
Start Bislett stadion

Funksjonshemmede

Lag med én eller flere deltagere som har en eller annen grad av funksjonshemming. Her er det også mulig å løpe med ledsager om det er ønsket. Vi ønsker også rullestolbrukere velkommen i denne klassen, men tillater ikke bruk av rullestol på følgende etapper av sikkerhetshensyn: etappe 8, etappe 9, etappe 10, etappe 11.

Kategori / klasse
FH Funksjonshemmede
Merknad Lag med én eller flere deltagere som har en eller annen grad av funksjonshemming.