English

Klasseinndeling

Åpen klasse / andre lag

Her tillates blandet lag og «rene» herre- og kvinnelag. Dette er den mest populære klassen på Holmenkollstafetten. Bedrifter, foreninger og vennegjenger er vanlige lagsammensetninger

Kategori / klasse
A1 Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Merknad Flertall menn (15-8 menn, 7-0 kvinner). Start Knud Knudsens plass
A1-B Byggebransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall menn. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A1-C Finansbransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall menn. Bedrifter i finansbransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A2 Bedriftslag, mosjonslag, andre lag
Merknad Flertall kvinner (15-8 kvinner, 7-0 menn). Start Knud Knudsens plass
A2-B Byggebransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall kvinner. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A2-C Finansbransjen for Kreftforeningen
Merknad Flertall kvinner. Bedrifter i byggebransjen. Kreftforeningen fakturerer lagene 3000 kr etter arrangementet. Start Knud Knudsens plass
A3 Lag tilsluttet andre særforbund i NIF
Merknad Lag tilsluttet andre særforbund i NIF enn friidrettsforbundet. Også Norges studentidrettsforbund. Start Knud Knudsens plass
A4 Klasse for 55+
Merknad Lagene kan være blandet eller kjønnsdelte lag. Alle deltakere må være født 1969 eller tidligere Start Knud Knudsens plass
A6 Ideelle organisasjoner
Merknad Ideelle organisasjoner som stiller med lag fra egen organisasjon eller «superlag» med kjendiser o.l. Start Knud Knudsens plass

Bedriftslag

Alle må ha ansettelsesforhold og sitt daglige virke i bedriften eller til annet selskap innen samme konsern. Deltakerne skal ha arbeidskontrakt, for lønnet arbeid, med bedriften. Det er ikke tillatt for kvinner å løpe B1 og B2, og ikke tillatt for menn å løpe i B4 og B5. Norges Bedriftsidrettsforbunds regler følges, og det gis ikke dispensasjoner fra reglene. Nytt fra 2023: Det er tillatt for aktive idrettsutøvere å representere bedriften de er ansatt i. Dette gjelder også aktive idrettsutøvere under 30 år.

Kategori / klasse
B1 Menn bedrift
Start Knud Knudsens plass
B2 Menn veteran bedrift
Merknad Født 1994 eller tidligere Start Knud Knudsens plass
B4 Kvinner bedrift
Start Knud Knudsens plass
B5 Kvinner veteran bedrift
Merknad Født 1994 eller tidligere Start Knud Knudsens plass

Friidrettslag

Alle klubber må være medlem av Norges Friidrettsforbund, med unntak spesifisert nedenfor under F3 og F8. NFIFs og Holmenkollstafettens reglement følges.

Kategori / klasse
F1 Menn elite
Merknad Inntil 18 norske lag Start Bislett stadion
F2 Menn senior
Merknad Øvrige lag Start Bislett stadion
F3 Menn junior (U23)
Merknad Utøvere født 2002-2009. Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler, samt juniorlag (U23) tilsluttet andre særforbund i NIF. Start Bislett stadion
F4 Menn veteran
Merknad Født 1989 eller tidligere Start Bislett stadion
F5 Menn superveteran
Merknad Født 1979 eller tidligere Start Bislett stadion
F6 Kvinner elite
Merknad Inntil 18 norske lag Start Bislett stadion
F7 Kvinner senior
Merknad Øvrige lag Start Bislett stadion
F8 Kvinner junior (U23)
Merknad Utøvere født 2002-2009. Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler, samt juniorlag (U23) tilsluttet andre særforbund i NIF. Start Bislett stadion
F9 Kvinner veteran
Merknad Født 1989 eller tidligere Start Bislett stadion
F10 Kvinner superveteran
Merknad Født 1979 eller tidligere Start Bislett stadion

Militære forlegninger

Kategori / klasse
M1 Militære forlegninger
Merknad Lagene kan være blandete eller kjønnsdelte lag Start Bislett stadion

Studentlag

Deltakerberettigede er studenter ved landets universiteter og høyskoler.

Kategori / klasse
S1 Menn student
Start Bislett stadion
S2 Kvinner student
Start Bislett stadion

Para

Lag hvor alle deltakere er personer med funksjonsnedsettelser. Her er det også mulig å løpe med ledsager om det er ønsket. Vi ønsker også rullestolbrukere velkommen i denne klassen, men tillater ikke bruk av rullestol på følgende etapper av sikkerhetshensyn: etappe 8, etappe 9, etappe 10, etappe 11. Blandete lag av funksjonsfriske og funksjonsnedsatte konkurrerer i andre klasser, men ved behov for mindre trengsel under løpet som følge av rullestoler eller annet, bes lagleder å kontakte arrangør for å bli plassert i en pulje med færre lag.

Kategori / klasse
P Para
Merknad Lag hvor alle deltakere er personer med funksjonsnedsettelser. Start Knud Knudsens plass