English

Konkurransereglement

Holmenkollstafetten arrangeres i overensstemmelse med Norges Friidrettsforbunds bestemmelser. I flg. vedtak på NFIFs ting i mars 1999, er det tillatt å løpe på 2 lag eller flere lag, såfremt aldersbestemmelsene overholdes. Dette betyr at det er tillatt for aktive friidrettsutøvere å løpe for junior- og seniorlag, samt senior- og veteranlag for samme klubb. Det er også tillatt for aktive friidrettsutøvere over 30 år å løpe for både klubb, militæravdeling og bedrift. For øvrig er det ikke tillatt å løpe for flere enn ett lag i samme klasse (førstelaget, annetlaget osv.). Lag med deltakere av begge kjønn kan bare starte i klasser for begge kjønn (kl. M1, A1, A2, A3, A4 og A6). Gutter og jenter som er født i 2008 eller senere kan ikke delta på lag i Holmenkollstafetten 2022 i flg. NFIFs aldersbestemmelser. I begge juniorklassene (kl. F3 og F8) kan lagene i 2022 også benytte løpere som er født i 2000, 2001 og 2002. Overtredelse av aldersbestemmelser medfører diskvalifikasjon

Arrangøren henviser til Norges Friidrettsforbunds lov § 20, 21 og 22 som regulerer representasjonovergang fra et lag til et annet. Overganger som krever dispensasjon (f. eks. ved flytting), må være godkjent av Norges Friidrettsforbund. Det gjøres spesielt oppmerksom på utenlandske statsborgeres begrensede adgang til å delta for norske lag i stafettsammenheng. Disse overgang- og representasjonsbestemmelser gjelder kun for lagene i klasser som fordrer medlemskap i Norges Friidrettsforbund.

På grunn av sikkerhetsmessige hensyn, er det ikke tillatt å løpe med barnevogn.

Opp- og nedrykk for klasse F1 Menn Elite og F6 Kvinner Elite i 2022:

I 2022 vil eliteklassen bestå av de 16 beste lagene fra eliteklassen i 2019, og de TO beste lagene fra seniorklassen i 2019.

Det er satt en frist til fredag 29. april om å melde på lag til eliteklassen. Hvis ikke eliteklassen da består av 18 lag vil raskeste laget eller lagene fra elite- eller seniorklassen året før, som ikke er kvalifisert på ordinært vis, bli tilbudt plass inntil eliteklassen består av 18 lag. Lagene blir invitert basert på tiden oppnådd året før, slik at laget med raskest tid blir tilbudt plass først, deretter laget med nest raskest tid osv.

Arrangøren forbeholder seg retten til å vurdere plassering av lag som ikke startet i fjorårets stafett.

Skoregler

I Holmenkollstafettens friidrettsklasser gjelder World Athletics Shoe Regulations for gateløp og terreng på alle etapper (40mm uten pigger, 25mm med pigger).