English

Sjekkliste for lagleder

Her kan lagleder finne sjekkliste med viktige gjøremål og tips til en vellykket stafettdag.

Sjekkliste for lagleder (0,5 mb) Redigerbar plakat (0,5 mb) Lagoppstillingsskjema i MS Excel (0 mb)