English
Bilde2

Hvordan påvirker fysisk aktivitet og trening ansatte?

Et mentalt, fysisk og sosialt perspektiv på hvordan fysisk aktivitet kan påvirke arbeidsplassen.

Skrevet av Elias Teilgård

Det er en rekke fysiske og mentale fordeler ved en bedret fysisk form. Man får store deler av fordelene ved kun 150 minutter moderat til hard fysisk aktivitet i uken, som er rådet til folkehelseinstituttet. Ved ytterliggere aktivitet øker fortsatt fordelene, men det er mindre synlig. Det er likevel kun 30% av den voksne befolkning som faktisk oppfyller anbefalingene om 150 min fysisk aktivitet i uken. I noen bedrifter kan det være et poeng være å tilrettelegge for fysisk aktivitet og trening i arbeidstid. Det kan være gunstig med fysisk aktivitet for det kan påvirke den mentale tilstanden. Det kan redusere grad av depresjon og angst, muskulære spenninger, og man kan oppleve en sterkere følelse av velvære.

Bilde3
Figur. Skjematisk fremstilling av faktorer relatert til helse som kan påvirkes av fysisk aktivitet. FHI.

I tillegg er det flere fysiske langtidsvirkninger og en sterk risikoreduksjon for hjerte- og karsykdommer. I bildet over er det vist noen av effektene til fysisk aktivitet og trening.

For bedrifter som ønsker å prestere godt, vil yteevnen til de ansatte være viktig. «Svært forenklet kan vi si at en ansatt i god fysisk form vil utføre en bestemt arbeidsoppgave raskere enn en i dårlig fysisk form.» (Stenbro, 2000, s. 13). Dette er særlig tilfellet for ansatte der arbeidet har større grad av et stress/press element, der man må arbeide raskt. I en studie av Just Bendix Justesen så de at de som fikk en time trening i uken sammen med en idrettsstudent fra et dansk universitet fikk en 4% økning av produktivitet og 9% økning i generell helse sammenlignet med kontrollgruppen. Det er altså indikasjon på at arbeidere kan bli mer produktive og øke sin generelle helse, selv om man ikke så noe forskjell i fraværet. Det kan likevel tenkes at fysisk aktivitet kan bedre forutsetningene for arbeidere i yrker som stiller krav til god fysisk form.

PSX 20220514 165458
Foto: Eirik Førde, Holmenkollstafetten bedriftsklassen 2022.

Flere bedrifter forsøker å fremme helse ved å gi insentiver til å trene på treningssentre ved rabaterte priser, eller ved treningstid i arbeidstiden. Andre bedrifter bruker trening som en samlende effekt der man trener, konkurrerer eller driver fysisk aktivitet sammen. Det kan tenkes at fysisk aktivitet kan bedre kulturen i organisasjonen, der eksempelvis sjef driver fysisk aktivitet sammen med arbeiderne som skaper økt tillit på tvers av organisasjonen.

På en generell basis kan trening i bedrifter anses som noe positivt ved at samhold bygges, produktiviteten øker og de ansatte får bedre helse. Introduksjon av trening eller fysisk aktivitet i bedrifters regi vil kunne gjøre at den brede befolkning er et steg nærmere å følge helsemyndighetenes anbefalinger og få et sunnere liv.

Referanser

Figur: Folkehelseinstituttet. Skjematisk fremstilling av faktorer relatert til helse som kan påvirkes av fysisk aktivitet. https://www.fhi.no/ml/aktivitet/helseeffekter-av-fysisk-aktivitet/

Foto: Andrea Piacquadio, u.å. https://www.pexels.com/nb-no/bilde/sitte-bord-teknologi-samtale-845451/

Justesen, J. B., Søgaard, K., Dalager, T., Christensen, J. R. (2017). The Effect of Intelligent Physical Exercise Training on Sickness Presenteeism and Absenteeism Among Office Workers. ResearchGate. Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine 59(10):1.10.1097/JOM.0000000000001101

Stenbro, P. (2000). Fysisk aktivitet i arbeidslivet: temahefte. Oslo: Idébanken for sykefraværsarbeidet.

Wenche, N. (2014, 30. juni). Fysisk aktivitet i Norge. Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/

Publisert
Sist endret
Tekst IK Tjalve
Foto Andrea Piacquadio/Pexels, u.å.