English
IMG 2884

Er moderne treningsklokker bare bra?

De siste årene har bruken av treningsklokker med GPS og puls eksplodert. Ny teknologi gir deg enormt mye data fra treningsøktene som også andre kan få tilgang til. Hva gjør det med din motivasjon for å trene? Og kan det også være et stressmoment?

Ny teknologi gjør det lettere å monitorere trening. Det er for så vidt ikke noe nytt — idrettsutøvere har også tidligere benyttet seg av standardiserte økter og tester som viser form og formutvikling. Forskjellen er at de nå kan du få data fra samtlige økter og det blir dermed veldig tydelig hvordan du presterer. Mange deler i tillegg øktene sine på det sosiale mediet Strava, der også andre kan se hvordan man har prestert på de ulike øktene.

Som masterstudent i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole og aktiv langdistanseløper lurte jeg på hvilke konsekvenser dette kan ha for trening. Jeg bestemte meg derfor for å skrive masteroppgaven min rundt temaet, og gjennomførte en kvalitativ studie under veiledning av Gro Jordalen (ph.d.). Ni løpere er blitt intervjuet der alle løperne er på høyt nasjonalt nivå, og noen på internasjonalt nivå (fem menn og fire kvinner).

Tilbakemeldinger fra klokka forsterker kroppslige opplevelser

I intervjuene kommer det tydelig fram at data fra klokka virker forsterkende på utøvernes følelser av hvordan treningen oppleves. Føler du deg i god from og klokka gir gode tilbakemeldinger, som for eksempel at pulsen er lav og farten høy, kan dette være med på å gi en ekstra god følelse, selvtillit og motivasjon. Føler du deg derimot litt ute av form og klokka gir dårlige tilbakemeldinger, kan det gjøre at du blir mindre motivert eller mer stressa over manglende form. Dette blir spesielt fremtredende dersom det nærmer seg en viktig konkurranse.

Klokkene gjør det også lettere å se hvor mye du har trent, og dette kan oppleves motiverende. For eksempel uttaler flere i intervjuene at de blir motivert av å de samler kilometer, og at det føles litt som at man sanker poeng. Det å legge ut treninga på Strava, og å se at andre også gjør en god treningsjobb oppleves også motiverende for flere av utøverne.

Mer press på å gjennomføre treningen

Flere av utøverne legger ut øktene sine på sosiale medier som Strava, der de også kan følge med hvordan andre trener. Dette kan påvirke egen trening. I positiv forstand nevnes det at du blir motiveres av at andre trener bra. Enkelte av utøverne uttaler at de har følt press på å holde oppe farten på treningsøktene sine, eller at de føler de må gjennomføre øktene slik at følgerne på Strava ser at de trener bra. Om dette er positivt eller negativt kommer helt an på utøveren.

For noen kan den økt fart eller den økt treningsmengde gjøre deg bedre, mens for andre kan det gjøre treningsbelastningen for stor. Av og til kan er det beste å hvile, spesielt for utøvere som trener mye og kanskje ligger på grensa til det de tåler. Å skulle legge økta på Strava kan gjøre dette vanskeligere. For eksempel sier en av utøverne:

"Hvis du løper rolig tur da, så er det 60 minutter på planen og så føler du deg dårlig, så burde du kanskje bare ha løpt et kvarter og så gitt deg, da er det kanskje litt den tanken om at eeeh… `hvordan ser det det ut på Strava? Så blir det kanskje til at du iallfall løper i 45 minutter eller 50 minutter"

Ta pause fra å logge trening?

Selv om flere av utøverne er bevisst på de mulige negative konsekvensene, er det få som faktisk lar være å bruke klokka. Kun en av utøverne la bevisst fra seg klokka under trening. Slik slapp utøveren å henge seg opp i treningsdata under en opptreningsperiode etter sykdom, da målet var å lytte mer til kroppen og trene etter kroppens følelse.

Flere utøvere oppmerksom på at Strava kan ha negativ innvirkning. For eksempel sluttet en av utøverne som slutta å legge ut treningsøkter på Strava de siste ukene frem mot en viktig konkurranse. Flere av utøverne rapporterte også at de unngikk å sjekke Strava når de slet med sykdom eller skade, fordi det ikke føltes bra å se at andre trente bra mens de ikke fikk trent optimalt selv. Noen av utøverne er ikke på Strava, fordi de ikke ønsker den påvirkningen det kan ha.

Konsekvenser av å bruke treningsklokke og Strava ser ut til å i være individuelt, og avhenger av blant annet personlighet og livssituasjon. Det som er positivt for noen, kan virke negativt inn for andre, og det kan endre seg med situasjonen du er i. Derfor kan det være lurt å være bevisst på egen bruk av treningsklokke og deling av treningsdata. Gir en god kontroll over trening motivasjon og bedre kvalitet i treninga, eller er det et større stressmoment enn man tror? Kanskje har flere godt av å ta en pause fra å bruke klokka og dele treninga på Strava?

Iver Matias Linge Glomnes

Masterstudent ved Norges idrettshøgskole og langdistanseløper i IK Tjalve

Publisert
Sist endret
Tekst IK Tjalve
Foto Iver Glomnes