English

Lions Slemdal

Lions Slemdal, i samarbeid med flere Oslo-klubber stiller med 100 funksjonærer som står for organisering, speakertjeneste og vakthold på vekslingene. Disse er derfor en viktig samarbeidspartner for Tjalve.

Lions er en internasjonal organisasjon. I Norge er Lions landsomfattende med lokale klubber som har ca. 10.500 medlemmer.

Lions tjener penger gjennom ulike tiltak lokalt. Inntektene går til et betydelig humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Driften av Lions Norge og klubbene finansieres gjennom kontingent fra medlemmene, alle innsamlede midler går derfor uavkortet til arbeidet som drives. En krone inn er en krone ut!

Lions bevilger midler til en rekke tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Her er noen av tiltakene: MITT VALG er holdningsskapende opplæring for barn og unge gjennom forpliktende samarbeid med idrettslag, skoler og barnehager. Der offentlige midler ikke strekker til gir Lions støtte til sykehjem, aldershjem, skoler, barnehager og organisasjoner.

Lions har blitt godt kjent for «Røde Fjær» aksjonen som blant annet finansierte Beitostølen Helsesportsenter. Senteret ble åpnet i 1970, med senterets grunnlegger Erling Stordahl i spissen. Her fikk funksjonshemmede mulighet til å leve et aktivt og sosial liv, med arbeid, kultur, idrett og friluftsopplevelser i fokus.

I år arrangeres «Røde Fjær» 14. og 15. november og inntektene skal gå til å bygge et nytt familiesenter.

Ler mer om Lions Besøk Lion Slemdal