English

Kreftforeningen

Kreftforeningen samarbeider med Holmekollstafetten med et håp om at deltakelse kan inspirere mange til å trene regelmessig, og til å gjøre noen helsefremmende endringer i livsstilen. Holmenkollstafetten er en fin arena der veldig mange møtes til en inkluderende og fin aktivitet.

Alle deltagende lag i Holmenkollstafetten kan støtte Kreftforeningen.

Lag som ikke deltar i puljene nevnt under kan sende en henvendelse direkte til bedrift@kreftforeningen.no for å melde interesse og motta tøymerker som viser støtten for hele laget.

Det er også opprettet egne puljer hvor byggebransjen og finansbransjen, der bedrifter kan løpe Holmenkollstafetten til støtte for kreftsaken. I disse puljene vil bedriftene utfordres til å løpe side om side med sine bransjekollegaer og konkurrere om å være best i bransjen.

For å løpe i puljen der Gjensidige og Kreftforeningen utfordrer finansbransjen kan du melde på laget i klasse A1/A2-C «Finansbransjen for Kreftforeningen»

For å løpe i puljen der Backe og Kreftforeningen utfordrer byggebransjen kan du melde på laget i A1/A2-B «Byggebransjen for Kreftforeningen».

Vinnerlaget i puljene «Finansbransjen for Kreftforeningen» og i puljen «Byggebransjen for Kreftforeningen» får en pokal som synliggjør bedriften som bransjenes sprekeste bedrift!

Laglederen for lag som er påmeldt i disse puljene eller har henvendt seg direkte til Kreftforeningen vil motta en e-post med mer informasjon om hva støtten innebærer, klistremerker til lagstrøyer som viser at laget løper for en viktig sak og bidrar i kampen mot kreft, samt en giro for støttebeløpet på kr. 3000,- per påmeldte lag.


Besøk Kreftforeningen