English

Frivillige

For å kunne arrangere Holmenkollstafetten er IK Tjalve avhengige av hjelp utenfra. Vi trenger ca. 400-500 funksjonærer for å dekke alle oppgaver i forkant og under arrangementet. For å få dette til å gå rundt får vi hjelp fra frivillige og vi leier inn en del dugnadshjelp fra andre idrettslag og ideelle organisasjoner.


Frivillige:

Vi oppfordrer studenter, og andre, som ønsker arrangementserfaring til å melde seg som frivillig. Som frivillig vil vi kunne gi deg utfordrende oppgaver som vil gi god læring og verdifull erfaring. Samt at det er sosialt og man knytter nye kontakter. Høres dette interessant ut kan du sende e-post til post@tjalve.no

Organisasjonsdugnad:

Hvis ditt idrettslag/organisasjon kan vært interessert i å jobbe noen timer for å tjene inn penger, ta kontakt med oss på e-post: post@tjalve.no eller telefon: 22 60 43 40. Vi har en rekke ulike arbeidsoppgaver. Alt fra kioskpersonell til trafikkvakter ute i løypa. Vi søker i hovedsak voksne ansvarlige personer som er engasjerte, pålitelige og med godt humør.