Nabovarsel

På grunn av YT Holmekollstafetten som arrangeres lørdag 5. mai, vil det beklageligvis få konsekvenser i større eller mindre grad for beboerne i områdene rundt løypa.

– Sperringen vil tre i kraft klokken 11.00 i områdene rundt Bislett Stadion, og klokken 12.00 ellers i løypa. Sperringen av løypa vil vare frem til siste løper har passert, ca. klokken 19.30.
All kjøring i løypa er forbudt! Alle veier og parkeringsplasser som munner ut i traséen, blir sperret. Dette gjelder også beboere med oppkjørsel eller garasje som munner ut i traséen.
– Det vil også bli parkeringsrestriksjon i området. Hele løypa vil bli skiltet med «stopp forbudt» og alle biler som er parkert her etter kl. 06:00 på løpsdagen, vil bli tauet bort. Beboere som blir sperret inne og kan komme til å ha behov for å kjøre bil mens løpet pågår, anbefales å parkere bilen utenfor løypa på forhånd.
– Buss og trikk og deres ruteplan vil bli påvirket av stafetten. T-banen vil gå som normalt. Se ruter.no for mer informasjon.
– Det vil ikke være mulig å krysse løypa på noen punkter i traséen annet enn via Ring 3. Alle som bor innenfor løypen kan bruke Ring 3 som utfartsvei.

Her finner du digitalt nabovarsel for YT Holmenkollstafetten 2018

Vi håper dette forhåndsvarselet gjør det mulig for beboerne å begrense ulemper som følge av stafetten.