Resultater og vinnere av årets spørreundersøkelse!

Først og fremst vil vi takke alle som deltok på årets spørreundersøkelse. Vi fikk inn 818 svar og er godt fornøyd med det. Her kan du se noen av hovedfunnene:

  • Oslo er det fylke hvor flest lag har sin tilhørighet.
  • Menn er høyere representert enn kvinner.
  • Gjennomsnittsalderen for deltagelse er 36-45 år.
  • Å gjøre noe sosialt med kolleger/venner er den største motivasjonen til å stille opp på YT Holmenkollstafetten.
  • Bedre form og helse, samt bedre samhold og miljø på arbeidsplassen er effekter som gjør positivt utslag for bedrifter som satser på stafetten.
  • På en skala fra 1 til 6 får vi 5,2 på helhetsvurderingen av stafetten.
  • 90% har et ønske om å delta på YT Holmenkollstafetten 2018 (10% kanskje).

Vi har trukket ut tre lag som får en overraskelse i posten. Dette er Millum-HM-ICIO, Rask på Labben, OUS og Søndre Borgen Sykehjem. Vi gratulerer!