Veldedige samarbeidspartnere

Holmenkollstafetten Start

Right-to-Play logo

Right To Play er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland. Utdanning er et av de viktigste virkemidlene for å skape utvikling i verden og nå kan ditt lag løpe med årets viktigste stafettpinne. Stafettpinnen koster kr. 400,- og bestilles ved påmelding.

Right To Play fokuserer primært på to ting i sitt arbeid: læring og lek. Et fokus på læring styrker barns muligheter for en bedre fremtid, og lek blir brukt som verktøy for faglig, sosial og personlig utvikling.

Gjennom blant annet utdanning av lærere, mer bruk av lek i undervisningen og forbedrede fasiliteter og skolemateriell, skaper Right To Play en betydelig forbedring i barns hverdag i utviklingsland. Right To Play jobber i dag i 16 land fordelt på Afrika, Asia og Midtøsten.

Right To Play ble grunnlagt i 2000 i forlengelsen av Olympic Aid. Hovedkontoret ligger i Canada med tilhørende nasjonale kontor i England, Nederland, Norge, Sveits, Sverige og USA.

 

Kreftforeningen Logo

Kreftforeningen har i samarbeid med BackeGruppen opprettet en egen pulje for byggebransjen der selskap innen bygg, anlegg og eiendom kan starte side om side med sine bransjekollegaer. Om laget også ønsker å støtte Kreftforeningen får hele laget løpe med armbind som viser at de har bidratt til kampen mot kreft. For å løpe for Kreftforeningen meld på laget i klasse A1/A2-B “Byggebransjen for Kreftforeningen”. Da mottar du en e-post med informasjon fra Kreftforeningen, og en gavegiro på kr. 3000,- per lag du har meldt på. Les mer her.

Lions Slemdal i samarbeid med flere Oslo-klubber hjelper Tjalve med gjennomføringen av årets stafett. Lions stiller med 100 funksjonærer som står for organisering, speakertjeneste og vakthold på vekslingene.

Lions Norge har klubber lokalisert i alle landsdeler og har ca. 10.500 medlemmer. Lions samler inn penger gjennom ulike tiltak som bidrar til at vi kan drive betydelig humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Driften av Lions Norge finansieres gjennom kontingent fra medlemmene, alle innsamlede midler går derfor uavkortet til arbeidet vi driver. En krone inn er en krone ut!

Lions bevilger midler til en rekke tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Her er noen av tiltakene: Holdningskampanje Barn- og ungdomskampanjen Mitt Valg, støtte til sykehjem, aldershjem, skoler, barnehager og  organisasjoner der offentlige midler ikke strekker til.