Veldedige samarbeidspartnere

Holmenkollstafetten Start

 

Right To Play stafettpinne

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å skape varige endringer for de mest utsatte barna slik at de får bedret sin livssituasjon, oppfylt sine rettigheter og styrket sine muligheter til å skape sin egen fremtid. Organisasjonen er til stede i 15 land, og sørger hvert år for at 2,3 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise får lek inkludert i sin hverdag.

Right To Play har i 20 år brukt  lek som metode i krisesituasjoner for å bedre barns helse, utvikling og trivsel.  Under ebolautbruddet i Liberia i 2014 erfarte vi hvordan lek redder liv, og nå jobber vi med samme tilnærmingen for å unngå spredning av koronaviruset. Ved å bruke lek som læringsmetode lærer vi barna om sykdommen, hvordan den smitter og hva de kan gjøre for å unngå den. Dette bidrar til at flere barn, deres familier og omgangskrets holdt seg friske. Flere av våre pedagogiske leker med fokus på god helse blir implementert i våre programmer, og de stedene vi ikke lenger kan møte barna fysisk blir det lagt opp til alternative læringsmetoder for å nå barna (som for eksempel hjemlevering av skolemateriale og undervisning over radio). Med 20 års erfaring er vi godt rustet til å møte disse utfordringene, men vi er svært avhengig av våre støttespillere for å imøtekomme disse på best mulig måte.

Til alle dere som har meldt på lag og kjøpt vår stafettpinne til 400 kroner for 2021: vi setter stor pris på om dere ikke velger refusjon og fortsatt bidrar til å støtte vårt arbeid. På denne måten kan vi fortsatt jobbe med de som har det aller vanskeligst, også under de forholdene som er preget av koronakrisen.

Til dere som skal delta på virtuell stafett våren 2021: Et bidrag på 110,- til en virtuell stafettpinne vil være med å bidra til at de som har det aller vanskeligst under pandemien, barna i Right To Play sine programmer, får større mulighet til å komme tilbake på skolen.

Right To Play er stolt veldedig partner til Holmenkollstafetten, og i 2019 samlet bedrifter som løp med vår pinne inn nesten 200.000!  Dette bidro til å gi nesten 800 barn beskyttelse, utdanning og styrke i våre programmer.

Les mer om Right To Play her: https://righttoplay.no/nb/

 

Kreftforeningen Logo

Kreftforeningen har i samarbeid med Gjensidige opprettet en ny pulje i 2019 som heter «Finansbransjen for Kreftforeningen». Målet er få flest lag innen bank og finans til å løpe for en viktig sak.

Fra tidligere har Kreftforeningen i samarbeid med Backe AS en egen pulje for byggebransjen der selskap innen bygg, anlegg og eiendom utfordres til å løpe side om side med sine bransjekollegaer.
Dersom lagene i disse puljene ønsker å støtte Kreftforeningen får hele laget løpe med svettebånd som viser at de har løpet for en viktig sak og bidratt i kampen mot kreft.

For å løpe for Kreftforeningen meld på laget i klasse A1/A2-C «Finansbransjen for Kreftforengen» eller A1/A2-B «Byggebransjen for Kreftforeningen». Lagleder vil motta en e-post med informasjon fra Kreftforeningen, og en gavegiro på kr. 3000,- per påmeldte lag.

Les mer her.

 

Lions Slemdal, i samarbeid med flere Oslo-klubber stiller med 100 funksjonærer som står for organisering, speakertjeneste og vakthold på vekslingene. Disse er derfor en viktig samarbeidspartner for Tjalve.

Lions er en internasjonal organisasjon. I Norge er Lions landsomfattende med lokale klubber som har ca. 10.500 medlemmer.

Lions tjener penger gjennom ulike tiltak lokalt. Inntektene går til et betydelig humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Driften av Lions Norge og klubbene finansieres gjennom kontingent fra medlemmene, alle innsamlede midler går derfor uavkortet til arbeidet som drives. En krone inn er en krone ut!

Lions bevilger midler til en rekke tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Her er noen av tiltakene: MITT VALG er holdningsskapende opplæring for barn og unge gjennom forpliktende samarbeid med idrettslag, skoler og barnehager. Der offentlige midler ikke strekker til gir Lions støtte til sykehjem, aldershjem, skoler, barnehager og organisasjoner.

Lions har blitt godt kjent for «Røde Fjær» aksjonen som blant annet finansierte Beitostølen Helsesportsenter. Senteret ble åpnet i 1970, med senterets grunnlegger Erling Stordahl i spissen. Her fikk funksjonshemmede mulighet til å leve et aktivt og sosial liv, med arbeid, kultur, idrett og friluftsopplevelser i fokus.

I år arrangeres «Røde Fjær» 14. og 15. november og inntektene skal gå til å bygge et nytt familiesenter.

Lær mer om Lions her: https://www.lions.no/

Meld deg på, og motta nyheter fra Slemdal Lions her: https://www.lions-slemdal.no/