Veldedige samarbeidspartnere

Holmenkollstafetten Start

Right To Play er en av Holmenkollstafettens veldedige samarbeidspartnere.

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som verktøy for å beskytte, utdanne og styrke barn i utviklingsland. De er tilstede i 15 land, og sørger hver uke for at 1,9 millioner barn som vokser opp i fattigdom, på flukt eller i krise får lek inkludert i sin hverdag. Ditt lag kan støtte organisasjonen ved å løpe med årets viktigste stafettpinne. Stafettpinne koster kr. 400,- og bestilles ved påmelding.

Right To Play jobber for å skape varige endringer for de mest utsatte barna slik at de gjennom lek får bedret sin livssituasjon, oppfylt sine rettigheter og mulighet til å skape sin egen fremtid.

Right To Play ble grunnlagt i 2000 som en forlengelse av Olympic Aid og støttes idag av over 20 utøverambassadører som Aksel Lund Svindal, Ingvild Flugstad Østberg, Johannes Thingnes Bø og Karoline Bjerkli Grøvdal.

 

Kreftforeningen Logo

Kreftforeningen har i samarbeid med Gjensidige opprettet en ny pulje i 2019 som heter «Finansbransjen for Kreftforeningen». Målet er få flest lag innen bank og finans til å løpe for en viktig sak.

Fra tidligere har Kreftforeningen i samarbeid med Backe AS en egen pulje for byggebransjen der selskap innen bygg, anlegg og eiendom utfordres til å løpe side om side med sine bransjekollegaer.
Dersom lagene i disse puljene ønsker å støtte Kreftforeningen får hele laget løpe med svettebånd som viser at de har løpet for en viktig sak og bidratt i kampen mot kreft.

For å løpe for Kreftforeningen meld på laget i klasse A1/A2-C «Finansbransjen for Kreftforengen» eller A1/A2-B «Byggebransjen for Kreftforeningen». Lagleder vil motta en e-post med informasjon fra Kreftforeningen, og en gavegiro på kr. 3000,- per påmeldte lag.

Les mer her.

 

Lions Slemdal, i samarbeid med flere Oslo-klubber hjelper Tjalve med gjennomføringen av årets stafett. Lions stiller med 100 funksjonærer som står for organisering, speakertjeneste og vakthold på vekslingene.

Lions Norge har klubber lokalisert i alle landsdeler og har ca. 10.500 medlemmer. Lions samler inn penger gjennom ulike tiltak som bidrar til at vi kan drive betydelig humanitært arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Driften av Lions Norge finansieres gjennom kontingent fra medlemmene, alle innsamlede midler går derfor uavkortet til arbeidet vi driver. En krone inn er en krone ut!

Lions bevilger midler til en rekke tiltak internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Her er noen av tiltakene: Holdningskampanje Barn- og ungdomskampanjen Mitt Valg, støtte til sykehjem, aldershjem, skoler, barnehager og  organisasjoner der offentlige midler ikke strekker til.