Funksjonærhåndbok

YT Holmenkollstafetten Lørdag 11.05.19

Innholdsliste:

 1. Velkommen
 2. Praktisk informasjon
 3. Oversikt over arbeidsoppgaver
 4. Tidsskjema
 5. Stadionkart – Bislett Stadion
 6. Ofte stilte spørsmål

Velkommen til YT Holmenkollstafetten Lørdag 11. mai 2019!

Vi i arrangementskomiteen i Idrettsklubben Tjalve vil rette en stor takk til dere funksjonærer

som har satt av tid til å hjelpe oss under YT Holmenkollstafetten 2019! Uten dere hadde ikke

dette vært mulig.

YT Holmenkollstafetten er verdens største stafett og Norges største idretts- og

mosjonsarrangement og arrangeres andre helgen i mai hvert år. «Vårens vakreste eventyr»

som også stafetten kalles arrangeres for 89. gang og det er ventet rundt 3400 lag og over 50.000

deltagere som skal løpe i Oslos gater. Stafetten er åpen for alle, en løpsfest for ung og

«gammel», profesjonell eller bedrift.

Stafetten består av 15. etapper og strekker seg fra Bislett Stadion/St. Hanshaugen og nesten

helt opp til Holmenkollen og ned igjen. Etappene er varierte med tanke på lengde og fysisk

utfordring. Den tøffeste etappen blir regnet som 7. etappe opp til Besserud. Likevel regnes 8.

etappe som løpes i nedoverbakke fra Besserud som vel så tøff. Det er et stort publikumsoppmøte

rundt hele løypa og stemningen blir veldig god utover dagen. Det blir derfor en flott

opplevelse også for dere funksjonærer å ta del i denne idretts- og folkefesten.

Til slutt vil vi i Idrettsklubben Tjalve ønske masse lykke til og takke for at dere ønsker å stille opp

som funksjonærer. Vi har stor tro på at dere vil gjøre en flott innsats under stafetten og bidra

til at arrangementet blir en suksess.

 

Med vennlig hilsen

IK Tjalve v/ Arrangementskoordinator Eirik Røe

 

Praktisk informasjon:

Oppmøte:

Alle SKAL møte til registrering ved inngang 1 på Bislett Stadion ved funksjonærdesken. Her

blir man registrert, får vaktvest/antrekk og mat og drikke. Unntaket er vekslingsvaktene som

skal direkte på briefing klokken 11.30 og møter deretter på sin respektive veksling.

Informasjon om oppmøtetidspunkt vil bli opplyst i «arbeidsinstruksen» som blir sendt til

hver enkelt og under punkt 3 i denne håndboken. Det er viktig å komme til registreringen i

god tid, slik at man er på sin «post» til oppsatt tid.

Funksjonærantrekk:

De som skal jobbe i og rundt løypa eller inne på Bislett Stadion, får hver sin vaktvest. De

andre får en t-skjorte/genser som skal brukes i løpet av vakten. Det er VIKTIG at de som har

vaktvest, leverer den tilbake der de hentet den. De som jobber ute i løypa, kan levere den i

vekslingskassa eller ved nærmeste veksling. Eventuelt kan vaktvestene leveres hos oss på

Tjalvekontoret i etterkant. Holmenkollstafetten foregår på våren og det kan være alt fra 20

varmegrader til snø og sludd. Husk at dere skal være ute hele dagen, så ta med tøy og

nødvendig utstyr for dette.

Funksjonærenes rolle og ansvar:

❖ Hold deg oppdatert og les nøye igjennom denne håndboken og annen informasjon

du har fått utdelt i forbindelse med din rolle som funksjonær under YT

Holmenkollstafetten 2019. Dette er til god hjelp hvis du får spørsmål fra deltagere,

publikum etc.

❖ Funksjonærantrekk skal brukes under hele vakten.

❖ Det er ikke lov å bruke telefon unødvendig mye når du er på vakt. Dette skal ikke

være til sjenanse for våre deltagere og samarbeidspartnere.

❖ Utfør dine arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsinstruksen. Hjelp hverandre hvis det

er behov for det.

❖ Vær vennlig, imøtekommende og serviceinnstilt i alt du gjør.

❖ Avdekk behov, ta ansvar og vær løsningsorientert.

❖ Overhold avtalte tider. Blir du forsinket eller syk må du melde ifra til

funksjonæransvarlig eller nærmeste leder.

❖ Spørsmål fra journalister som ikke er av praktisk art, henvises til nærmeste leder eller

funksjonæransvarlig.

❖ Vis respekt. Møt alle utfordringer med et smil og godt humør.

 

Oversikt over arbeidsoppgaver: Onsdag 08.05.19- Lørdag 11.05.19 .

 

Tidspunkt: Oppgave: Oppmøtested:
Onsdag 08.05    
Kl. 17.00-21.00 Pakking av startposer Bislett Stadion, Inngang 1
Torsdag 09.05    
Kl. 14.30-20.30 Utdeling av startnummer Bislett Stadion, Inngang 1
Fredag 10.05    
Kl. 13.30-20.30 Utdeling av startnummer Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 17.00-22.00 Rigging på Bislett Bislett Stadion, Maratonporten
Lørdag 11.05    
Kl. 08.00-15.00 Funksjonærdesk Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 08.30-12.30 Utdeling av startnummer Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 09.00-14.00 Rigging på Bislett Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 11.00-19.00 Løypevakter Tildelt plass
Kl. 11.30-19.00 Vekslingsvakter Bislett Stadion, Arne Haukevik-rommet
Kl. 12.00-15.30
Kl. 15.30-19.00
Garderobevakter Bislett Stadion, 60m hallen
Kl. 12.00-17.00 Stafettpinneutdeling + henting av kasser på St. Hanshaugen Bislett Stadion, 60m hallen
Kl. 12.00-17.30 Startområdet Knud Knudsens Plass, St. Hanshaugen
Kl. 12.00-19.00 Informasjonsskranke Bislett Stadion, Inngang 1
Bislett Stadion, Myldreområdet
Kl. 11.30-19.00 Sekretariat Bislett Stadion v/Sekretariatet
Kl. 13.00-19.00 Kiosk Bislett Stadion, Inngang 1
Bislett Stadion, Inngang 2
Knud Knudsens Plass, St. Hanshaugen
Kl. 13.00-19.00 Premieutdeling, inne Bislett Stadion, Myldreområdet
Kl. 13.00-19.00 Vaktmannskap Bislett Stadion, Tribune
Bislett Stadion, Maratonporten
Kl. 13.00-19.00 Trafikkvakter Tildelt plass
Kl. 14.00-19.00 Premieutdeling, ute Bislett Stadion, Indre bane
Kl. 14.00-19.00 Målområdet Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 15.00-19.30 Vakter – Frogner Stadion Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 17.00-20.00 Løypebil Bislett Stadion, Inngang 1
Kl. 18.00-24.00 Nedrigg på Bislett Stadion Bislett Stadion, Maratonporten

 

Tidsskjema:

Hva: Tidsskjema:
Funksjonærdesken: Åpningstid 08.00 – 15.00
Startnummerutdeling: Åpningstid 09.00 – 12.00
Første start – Bislett Stadion: Klokken 14.00
Første start – St. Hanshaugen: Klokken 14.45
Første start – Bedrift/Mosjon: Klokken 15.00
Siste start: Klokken 17.30
Siste lag i mål: Ca. klokken 19.00

 

Stadionplakat – Bislett Stadion:

 

 

 

Ofte stilte spørsmål:

Når starter vi?

– Første start er klokken 14.00 fra Bislett Stadion (klasse F6 – elite kvinner). Første

start på St. Hanshaugen (Knud Knudsens Plass) er klokken 14.45 (A3 Lag tilsluttet

andre særforbund, Andre lag 55+, A6 Veldedige organisasjoner og FH

Funksjonshemmede).

– For fullstendig startliste og startsted se her:

https://holmenkollstafetten.no/startoppsett/

Når og hvor får vi startnumrene?

– Startnummerutdelingen foregår på Bislett Stadion, Inngang 1.

– Torsdag 09. mai kl. 16.00-20.00.

– Fredag 10. mai kl. 16.00-20.00.

– Lørdag 11. mai kl. 09.00-12.00

– Se her for oppdatert info:

Startnummerutdeling

Når og hvor henter vi stafettpinnene?

– Stafettpinnene deles ut ved de respektive klassers startsted.

– Se her for oppdatert info:

Stafettpinneutdeling

Hvordan kommer vi oss de ulike vekslingene?

– Ved å klikke på de ulike etappene under «løypekart» får du informasjon om

aktuell offentlig transport til etappene. Vi anbefaler å bruke T-banen, siden den

vil gå som normalt under hele stafetten. Her får du full oversikt over det

kollektive tilbudet.

 1. etappe: T-bane nr. 4 Vestli via Majorstuen, nr. 5 Ringen via Majorstuen eller nr. 5
  Sognsvann til Forskningsparken Stasjon.
 2. etappe: T-bane nr. 1 Frognerseteren til Vinderen Stasjon.
 3. etappe: T-bane nr. 1 Frognerseteren til Slemdal Stasjon.
 4. etappe: T-bane nr. 1 Frognerseteren til Besserud Stasjon.
 5. etappe: T-bane nr. 1 Frognerseteren til Slemdal Stasjon.
 6. etappe: T-bane nr. 2 Østerås til Makrellbekken Stasjon.
 7. etappe: T-bane nr. 2 eller 3 til Borgen Stasjon.

Kan vi benyttes oss av garderobefasiliteter?

– Det er garderober på Bislett Stadion som kan benyttes. Dette er imidlertid et

begrenset tilbud.

Hvem får premie og hvor kan dette bli hentet?

– I klasse A1 og A2 premieres det ved sluttid under henholdsvis 1.12.00 (A1) og

1.20.00 (A2). Øvrige klasser premieres 1. – 3. plass.

– I klassene F1 og F6 vil det være premieutdeling på indre bane for 1. -3. plass.

I øvrige klasser er det kun 1. plass som møter til premieutdeling på indre bane.

Tider for premiering vil lagene få informasjon om i ukene før stafetten. Alle

andre som skal ha premier henter dette inne i «myldreområdet» under

hovedtribunen på Bislett Stadion. Se her for oppdatert info:

Premiering

Hvor kan vi legge fra oss bagasje under stafetten?

– Det tilbys bagasjeoppbevaring på starten ved Bislett Stadion og St.

Hanshaugen, samt på alle vekslinger rundt om i løypa.

– Vi minner om at oppbevaring av bagasje på de oppmerkede stedene skjer på

eget ansvar og at verdisaker ikke bør legges igjen.

– Se her for oppdatert info:

Bagasjeoppbevaring

Får vi diplomer?

– Ja dere får diplomer NB! Nytt fra 2018 er at diplomene for laget og deltakerne

kan printes ut fra vår hjemmeside. Se baksiden på startnummeret for mer

informasjon.

Er det noen klasseendringer?

– Ja, følgende klasser er kuttet før årets stafett; B3 Menn Superveteran Bedrift, B6 Kvinner Superveteran,

A1-C iCare (flertall menn) og A2-C iCare (flertall kvinner). Nye klasser for året er

A1-C Finansbransjen for Kreftforeningen (flertall menn) og A2-C Finansbransjen for Kreftforeningen (flertall kvinner).

Er det noen løypeendringer?

– Nei, men det ble gjort endringer på 14. (720 m) og 15. etappe. (500 m) i 2017.

Siste etappe har blitt endret helt for å minske trykket inne på stadion og gjøre

det enklere for deltagerne å komme seg ut av stadion etter målgang.

Vekslingen mellom 14. og 15. etappe har blitt trukket noe lenger opp i

Bislettgata for å gjøre siste etappe noe lenger etter endringen. Oppdatert info

finner du her: https://holmenkollstafetten.no/loypekart/

Er det drikkestasjoner underveis på etappene?

– Nei, det har vi ikke. Dette må deltakerne eventuelt medbringe selv.

YT stiller med en drikkestasjon på Besserud.

Når er resultatene og etappetidene klare?

– Resultatene vil fortløpende bli lagt ut på stafettens hjemmeside:

www.holmenkollstafetten.no