Ingen endringer for opp- og nedrykk i eliteklassene i 2018!

Basert på tilbakemeldinger fra berørte lag om at det var uheldig å innføre en ny regel med tilbakevirkende kraft, har styret i IK Tjalve blitt enige om at overgangsendringen må utsettes til 2019!

Det vil si at reglene forblir uendret for stafetten i 2018, og at 2019 løpes med en ny ordning basert på 2018-resultater. Vi i IK Tjalve tar selvkritikk for måten dette ble forsøkt innført, og beklager.

Her finner du komplett konkurransereglement for YT Holmenkollstafetten 2018.