Startoppsett

Lag som deltar i klasse A1 (mix flertall menn) og klasse A2 (mix flertall kvinner):

For å bli seedet på resultatet fra 2019 må lagene meldes på innen søndag 21. april.

Startsted Bislett
StarttidKlasse
14:00F6 Kvinner Elite
14:07F8 Kvinner Junior
14:07F9 Kvinner Veteran
14:07F10 Kvinner Superveteran
14:15F7 Kvinner Senior
14:15S2 Kvinner Studenter
14:25F1 Menn Elite
14:30F2 Menn Senior
14:30F3 Menn Junior
14:30F5 Menn Superveteran
14:35F4 Menn Veteran
14:35M1 Militære Forlegninger
14:35S1 Menn Studenter
Startsted Knud Knudsens Plass
StarttidKlassePulje
14:45A3 Lag tilsluttet andre særforbund
14:45A4 Andre lag 55+
14:45A6 Ideelle Organisasjoner
14:50B1 Menn Bedrift
14:50B2 Menn Veteran Bedrift
14:55B4 Kvinner Bedrift
14:55B5 Kvinner Veteran Bedrift
15:00A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX1
15:05A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX2
15:10A1-B Byggebransjen for Kreftforeningen
15:10A2-B Byggebransjen for Kreftforeningen
15:15
15:15
15:20FH Funksjonshemmede
15:20A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX3
15:25A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX4
15:30A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX5
15:35A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX6
15:40A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX7
15:45A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX8
15:50A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX9
15:55A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX10
16:00A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX11
16:05A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX12
16:10A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX13
16:15A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX14
16:20A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX15
16:25A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX16
16:30A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX17
16:35A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX18
16:40A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX19
16:45A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX20
16:50A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX21
16:55A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX22
17:00A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX23
17:05A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX24
17:10A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX25
17:15A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX26
17:20A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX27
17:25A1 & A2 Bedrift- & mosjonslag MIX28