Klasseinndeling

Her finner du informasjon om hvilken klasse ditt lag tilhører.


F. Friidrettslag
(Alle klubber må være medlem av Norges Friidrettsforbund, med unntak spesifisert nedenfor under F3 og F8)

F1: Menn Elite (inntil 18 norske lag)
F2: Menn Senior (øvrige lag)
F3: Menn Junior (født 2000-2007) Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler samt lag tilsluttet andre særforbund i NIF.
F4: Menn Veteran (født 1987 eller tidligere)
F5: Menn Superveteran (født 1977 eller tidligere)
F6: Kvinner Elite (inntil 18 norske lag)
F7: Kvinner Senior (øvrige lag)
F8: Kvinner Junior (født 2000-2007) Klassen er også åpen for lag fra grunnskolen og videregående skoler samt lag tilsluttet andre særforbund i NIF.
F9: Kvinner Veteran (født 1987 eller tidligere)
F10: Kvinner Superveteran (født 1977 eller tidligere) 


B. Bedriftslag
(Alle må ha ansettelsesforhold og sitt daglige virke i bedriften eller til annet selskap innen samme konsern.)

B1: Menn Bedrift
B2: Menn Veteran Bedrift (født 1992 eller tidligere)
B4: Kvinner Bedrift
B5: Kvinner Veteran Bedrift (født 1992 eller tidligere)


M. Militære forlegninger
M1: Militære Forlegninger Mix (deltagere kan være av begge kjønn)


S. Studentlag
(Deltagerberettigede er studenter ved landets universiteter og høyskoler)

S1: Menn Studenter
S2: Kvinner Studenter 


A. Andre lag – Åpen klasse (Her tillates mixed lag og «rene» herre- og kvinnelag)
A1: Bedriftslag, mosjonslag, andre lag (flertall menn)
A1-B: «Byggebransjen for Kreftforeningen» (flertall menn)
A1-C: «Finansbransjen for Kreftforeningen» (flertall menn)
A2: Bedriftslag, mosjonslag, andre lag (flertall kvinner)
A2-B: «Byggebransjen for Kreftforeningen» (flertall kvinner)
A2-C: «Finansbransjen for Kreftforeningen» (flertall kvinner)
A3: Lag tilsluttet andre særforbund i NIF (inkl. Norges Studentidrettsforbund)
A4: Klasse for 55+ (lagene kan være mixed eller «rene» lag. Født 1967 eller tidligere)
A6: Ideelle organisasjoner (ideelle organisasjoner som stiller med lag fra egen organisasjon eller «superlag» med kjendiser ol.)


FH. Miks med funksjonshemmede: Lag med én eller flere deltagere som har en eller annen grad av funksjonshemming. Her er det også mulig å løpe med ledsager om det er ønsket. Vi ønsker også rullestolbrukere velkommen i denne klassen, men tillater ikke bruk av rullestol på følgende etapper av sikkerhetshensyn:

  • Etappe 8: Besserud – Gressbanen
  • Etappe 9: Gressbanen – Holmendammen
  • Etappe 10: Holmendammen – Frognerparken
  • Etappe 11: Frognerparken – Nordraaks gate

Vi ber også om at det tas hensyn til andre deltagere ved bruk av pigger. Vekslingsfeltene er trange og tett befolket. Vi ber dere derfor om å legge bort piggene 50 meter før vekslingsfeltet.