Avlysning

Holmenkollstafetten

Ved avlysning av Holmenkollstafetten før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato, ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

Ved avlysning av løpet på arrangementsdagen på grunn av plutselige oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.