YT Holmenkollstafetten 2020 avlyses

Idrettsklubben Tjalve har besluttet å avlyse YT Holmenkollstafetten for å redusere smittefaren for koronavirussykdom. Arrangementet var forventet å samle opp mot 50.000 løpere i Oslo, med stor tetthet av mennesker på vekslinger, kollektivtransport og spisesteder som konsekvens. Basert på helsemyndighetenes anbefalinger og prognoser ville det ikke vært forsvarlig å arrangere stafetten.

Alle lag som ønsker det får refundert startkontingenten. Lagene kan også velge å ikke få refundert kontingenten for å bidra til å begrense underskuddet i forbindelse med arrangementet, eller overføre kontingenten til neste års stafett. Fremgangsmåte for de ulike alternativene sendes på e-post til lagenes kontaktperson innen onsdag 25. mars.

Vi takker for at deltakerne viser forståelse for situasjonen, og benytter anledningen til å oppfordre alle til å følge helsemyndighetenes råd for å redusere spredningen av smitte.

Til slutt ønsker vi velkommen til YT Holmenkollstafetten 8. mai 2021.

Helsedirektoratet informasjon om koronavirus.

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavirus.

Idrettsforbundets informasjon. 

Oslo kommunes nettside.