ASKO Holmenkollstafetten avlyses for andre år på rad

ASKO Holmenkollstafetten skulle vært arrangert 8. mai 2021, men må avlyses for andre gang på rad grunnet pandemien.

Idrettsklubben Tjalve har besluttet å avlyse ASKO Holmenkollstafetten som skulle vært arrangert 8. mai 2021 i Oslo. Med bakgrunn i myndighetenes restriksjoner, smitteutviklingen i landet generelt og Oslo spesielt, vil det ikke være mulig eller forsvarlig å arrangere Norges største idrettsarrangement om seks uker. ASKO Holmenkollstafetten samlet i årene før pandemien rundt 50.000 løpeglade mennesker til «vårens vakreste eventyr. Det medfører en stor ansamling av deltakere i Oslo i arrangementshelgen, samt mobilitet i form av mange tilreisende fra hele Norge.

– Vi hadde håpet på at vaksineringen av befolkningen ville ha kommet så langt at en nedskalert utgave av ASKO Holmenkollstafetten ville være gjennomførbar. Vi har vært klar til å avholde et kraftig redusert arrangement, men med et så omfattende løp som stafetten vil det ikke la seg gjøre. Derfor har vi besluttet å avlyse nå, sier styreleder i IK Tjalve, Egil Reidar Osnes.

Hva som skjer for påmeldte lag

1162 lag er påmeldt til årets arrangement etter flytting av startkontingenten fra 2020, samt noen nye påmeldinger fra lag som donerte startkontingenten til IK Tjalve i fjor. Lagene som er påmeldt vil enten få refundert startkontingenten, få tilbud om å overføre påmeldingen til 2022 eller å donere startkontingenten til Idrettsklubben Tjalve.

Avlysningen blir gjort på dette tidspunktet for å gi deltakere, samarbeidspartnere, de frivillige og andre tilknyttet arrangementet forutsigbarhet med tanke på planlegging. For Tjalve vil avlysning på dette tidspunkt redusere underskuddet.

Trening og virtuell stafett

ASKO Holmenkollstafetten er et viktig treningsmål for mange. Når dette nå avlyses ønsker vi å bidra til at deltakere og befolkningen for øvrig likevel holder seg i fysisk aktivitet. ASKO Holmenkollstafetten blir derfor gjennomført i et virtuelt format.

«ASKO Holmenkollstafetten virtuelt» arrangeres 3.-9 mai. Arrangementet krever påmelding, men er gratis for de lagene som donerer startkontingenten til IK Tjalve eller flytter påmeldingen til 2022. Det blir fem etapper fra 1000m til 3000m som laget løper på selvvalgt sted og oppgir tid i arrangementet. Det blir resultatliste, deltakerne får et digitalt diplom og det blir trukket premier fra stafettens samarbeidspartnere. Informasjon og påmelding finnes på holmenkollstafetten.no

Som forberedelse til «ASKO Holmenkollstafetten virtuelt» ønsker vi å tilby digitalt treningsprogram for alle som ønsker det. Fra og med mandag 29. mars legges det ut gratis treningsprogram på Holmenkollstafettens sosiale medier. Treningsøktene presenteres av dyktige idrettsprofiler som får eksperthjelp til å komme seg i form til mai måned.

ASKO Holmenkollstafetten 2022

ASKO Holmenkollstafetten ble også avlyst i fjor på grunn av den pågående pandemien. Utover det er den bare avlyst åtte ganger siden oppstarten i 1923; 1937 og 1971 ved ombygging av Bislett stadion og i krigsårene 1940-45. Sist stafetten ble avlyst to år på rad, måtte det en verdenskrig til.

Vi ønsker å takke alle som år etter år stiller opp som deltakere, dugnadspersonell, våre samarbeidspartnere og offentlige myndigheter som alle bidrar til at det er mulig å gjennomføre «Vårens vakreste eventyr».

Vi vil avslutte med å ønske alle velkommen til ASKO Holmenkollstafetten 14. mai 2022.